Breakingजुन्नर तालुक्यात १६१ कोरोना पॉझिटिव्ह


जुन्नर (पुणे) : जुन्नर तालुक्यात मागणीला २४ तासाच्या रिपोर्टनुसार १६१ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले. 


मागील २४ तासाच्या रिपोर्टनुसार आळे १, पिंपरी पेंढार ६, गायमुखवाडी १, अलदरे १, खामगाव २, खानगाव २, सोनावळे १, भिवाडे १, बोतार्डे १, पारगांव तर्फे मढ १, पिंपळगाव जोगा १, सितेवाडी १, वाटखाळे १ तळेरान १, हिवरे तर्फे नारायणगाव १, नारायणगाव १२, वारूळवाडी २, ओझर २, आनंदवाडी १, खोडद १, येडगाव १२, आर्वी १, पाचघर १, आंबेगव्हाण १, बल्लाळवाडी १, पांगरी तर्फे ओतूर ३, धोलवड ५, हिवरे खु. १, डुंबरवाडी ४, खामुंडी २, ओतूर १३, नेतवड १, रोहकडी ५, उदापूर १, बोरी खु. १, पिंपळवंडी ३, उब्रंज नं1 ४,  उंब्रज नं2 २, वडगांव कांदळी ३, कुरण १, कुमशेत ५, गोळेगाव १, सावरगांव २, शिरोली बु. ७, गुंजाळवाडी आर्वी २, वैष्णवधाम ४, बुचकेवाडी १, वडज १, चिंचोली ७, जुन्नर नगरपरिषद १७ यांचा समावेश आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा